A közérdekű önkéntes törvény alapján vehető-e kerékpár az önkéntesnek költségtérítésként?

  

Kérdés:

A közérdekű önkéntes törvény alapján vehető-e kerékpár az önkéntesnek költségtérítésként? Az önkéntes a kerékpárt munkába járáshoz használná. A kerékpáros bejárás olyan környezetben történne, ahol nem jár vonat, busz. Az önkéntes tanyán él, bejárni csak kerékpárral tud az őt fogadó civil szervezethez (vagy gyalog, de a nagy távolság miatt ez nem túl célszerű).

 

Válasz:

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (Köt.) szerint nem minősül ellenszolgáltatásnak az önkéntes utazásának biztosítása.

Az utazás biztosítását a szervezet nagyon sokféleképpen megoldhatja: gépkocsival szállítja őket, vagy gépkocsi használatot biztosít, illetve akár kerékpár használatot biztosít.

Álláspontom szerint az Ön által leírt esetben a kerékpár fogadó szervez általi megvásárlása és annak az önkéntes részére történő használtba adása nem minősül ellenszolgáltatásnak.

Költségtérítésként (tehát úgy, hogy az önkéntes megveszi a kerékpárt és ezt a szervezet kifizeti neki és így az az önkéntes tulajdonába kerül) való biztosítását nem tartom járhatónak, hiszen ez esetben egy eszközt vásárol az önkéntesnek, aminek a lehetősége viszont nem szerepel a 2.§ (3) bekezdése szerinti felsorolásban.

2.§ (3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által

b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával - az önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsi fogadó szervezet érdekében történő használatára tekintettel kifizetett azon összeg, amely nem haladja meg a saját személygépkocsi munkáltató érdekében történő használatára tekintettel bizonylat nélkül elszámolható költségtérítésként kifizethető összegének [Szja. tv. 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezete 6. pont] nagyságát

Emellett nem minősül ellenszolgáltatásnak a kerékpár használata során esetlegesen felmerülő, a működtetéséhez szükséges feltételeknek a biztosítás, illetve az igazolt költségek megtérítése.

2.§ (3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által

f) az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz - közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében történő - működtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése.