Pontosan milyen okiratot jelent a jogszerű működés igazolása?

 

Kérdés:

A bejelentés melléklete a jogszerű működés igazolása, ez pontosan milyen okiratot jelent a cégkivonat, és az alapító okirat mellett?

Válasz:

A Köt. szerint a fogadó státusz elnyeréséhez az intézménynek be kell jelentkeznie a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Esélyegyenlőségi Főosztályához.

 11. § (1) A fogadó szervezet a kormányzati társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium) a melléklet szerinti Bejelentési lapon köteles előzetesen bejelenteni

a) az önkéntesek foglalkoztatását,

(3) A bejelentéshez mellékelni kell

(4) Fogadó intézmény, illetve annak fenntartója esetén a bejelentéshez mellékelni kell annak igazolását, hogy a fogadó intézmény jogszerűen működik, továbbá, ha a fogadó intézmény, illetve annak fenntartója

a) társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, közhasznú társaság vagy gazdasági társaság, a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolását a szervezet adatairól,

b) egyéni vállalkozó, a vállalkozói engedély másolatát.

A jogszerű működést az a szerv tudja igazolni, amely az ágazati törvények szerint az Önök intézményének működését engedélyezni jogosult.